35296499 176319496382547 3422529704400257024 n

   Stowarzyszenie Kocia Becia z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kieleckiej 32/16, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Zakończenie lata na sportowo”.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz Uwag