ppp

Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnowcu Porąbce z siedzibą w Sosnowcu przy
ul. Ostrogórskiej 19E/1 złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Młodzież Ratuje Życie – Nauka Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla dzieci”.

Oferta

Formularz Uwag

Ogłoszenie