skarbonka swinka

MKS – MOS PŁOMIEŃ z siedzibą w Sosnowcu przy Al. Mireckiego 4, złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Udział w rozgrywkach piłki siatkowej halowej oraz lekkiej atletyki”.Oferta została złożona na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817). Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia podania oferty do publicznej wiadomości, tj. od 18.08.2017 do 25.08.2017 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy składać na Formularzu uwag w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ul. 3 Maja 33 pok. 432 lub drogą mailową: ab.wwo@um.sosnowiec.pl.

 

Oferta

Ogłoszenie

Formularz uwag