Fundacja Młodzież Kropka Pl z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Sienkiewicza 7, na realizację zadania publicznego pn.: „Letnie warsztaty dla dzieci i młodzieży”.