uwaga1

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego – w Katowicach  z siedzibą w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 35, złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: Organizacja zawodów wędkarskich z okazji 70 rocznicy zorganizowanego wędkarstwa niweckiego”.

 Ogłoszenie

Formularz uwag

Oferta