granty2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłosił nabór ofert na realizację małych grantów dla organizacji senioralnych lub działających na rzecz Seniorów. 

Na stronie: https://seniorzy.rops-katowice.pl/, znajdą Państwo szczegółowe informacje nt. prowadzonego naboru.

Maksymalna kwota dofinansowania to 10 000,00 zł.