mały człowiek

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli klubów sportowych, działających na terenie Sosnowca, oraz osoby planujące założenie klubu, na szkolenie z zakresu prowadzenia księgowości w klubie sportowym, działającym w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.

Program szkolenia:

  1. Dokumenty niezbędne do założenia klubu sportowego.
  2. Kto może założyć klub sportowy.
  3. Rejestracja klubu sportowego w Urzędzie Skarbowym.
  4. Księgowość klubu sportowego.
  5. Rozliczenia roczne i sprawozdawczość klubu sportowego.
  6. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego w klubie sportowym.
  7. Zatrudnianie pracowników w klubie sportowym.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych, plac Kościuszki 5, w dniu 20 października 2021 roku, w godzinach od 16.00 do 18.00.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres redakcja.scop@um.sosnowiec.pl lub zgłaszać się telefonicznie pod numerem 32 263 32 22.