Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego realizuje projekt Building Bridges – Civic Capital in Local Communities, finansowany ze środków programu Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027. Program zapewnia finansowanie działań mających na celu ochronę i promowanie praw i wartości zapisanych w traktatach UE i w Karcie Praw Podstawowych, w szczególności poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego (CSO). Projekt realizowany jest poprzez dwie duże ścieżki – wsparcia finansowego na projekty własne oraz programu szkoleniowo-rozwojowego dla organizacji pozarządowych.

Dla budowania potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza tych działających w ośrodkach oddalonych od dużych miast, bardzo istotna jest możliwość współpracy z innymi podmiotami reprezentującymi trzeci sektor, biznes czy samorząd terytorialny. Właśnie aspekt współpracy, dzielenia się doświadczeniami i wzajemnego uczenia się od siebie jest ważnym elementem projektu Building Bridges. Dlatego zaplanowaliśmy cykliczne, odbywające się raz do roku, ogólnopolskie wydarzenie – Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej. Będą na nim mogli spotkać się przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego z całej Polski by powiększać sieć swoich kontaktów, poznawać się nawzajem i wzajemnie inspirować. Pierwsza edycja odbędzie się w Warszawie w dniach 19-20 września.

Chcemy tworzyć przyjazną przestrzeń do wymiany wiedzy, opinii i doświadczeń. Szczególnie zależy nam na budowaniu relacji pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i samorządem lokalnym. Dlatego serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, którzy zajmują się współpracą z trzecim sektorem do udziału w Kongresie. Współpraca pomiędzy JST a organizacjami samorządowymi to codzienna praktyka w niemal wszystkich wspólnotach lokalnych. Ważne, by była ona coraz lepsza i przynosiła korzyści mieszkańcom tworzącym wspólnotę samorządową. Wierzymy, że Kongres stanie się wydarzeniem kreującym partnerstwo między sektorem pozarządowym a JST. Mamy nadzieję, że zaplanowane panele i wydarzenia sieciujące staną się okazją do wymiany dobrych praktyk i nawiązania współpracy. Niech Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej będzie przestrzenią wymiany idei, które pomogą rozwijać demokrację lokalną i zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne.

Już dziś można zgłaszać swój udział na stronie internetowej. Wkrótce ogłosimy nazwiska panelistów i dalsze szczegóły programu. Zachęcamy do śledzenia Facebooka.

Twórzmy wspólnie Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej!