Dnia 22.07.2015, godz. 10:00 – 13:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Zasad przygotowania wniosku o dotację: koszty kwalifikowane w projektach miękkich finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, aspekt finansowy. Spotkanie w całości poświęcone będzie kosztom kwalifikowanym w projektach miękkich, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: a.ligenza@oddzial.fundusz-silesia.pl. Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Informacje o spotkaniu
Spotkanie w całości poświęcone będzie kosztom kwalifikowanym w projektach miękkich, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: a.ligenza@oddzial.fundusz-silesia.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Dla kogo
Spotkanie skierowane jest do osób z powiatu zawierciańskiego, będzińskiego oraz miasta Dąbrowa Górnicza, Jaworzno i Sosnowiec.

Program szkolenia
Tematyka spotkania:

1. Omówienie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Omówienie zasad sporządzania budżetów

Organizator spotkania
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu
ul. Kilińskiego 25
41-200 Sosnowiec
Tel.: 32 263 50 37, 32 360 70 62