konsultacje

 

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały w sprawie ustanowienia Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca.
Konsultacje będą prowadzone w okresie od 26 czerwca do 3 lipca 2020 roku.

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Formularz zgłoszenia opinii – konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Uchwała w sprawie ustanowienia Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca

 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi