konsultacjed

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały w sprawie ustanowienia Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca.

Konsultacje prowadzone będą w okresie 27 lipca 2020 roku do dnia 3 sierpnia 2020 roku. 

Ogłoszenie

Uchwała

Formularz zgłoszenia opinii