konsultacje

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dot. przygotowywanego rozporządzenia ws. Funduszu Wsparcia Kultury. Jego wartość wyniesie 400 mln zł. Pieniądze trafią do samorządowych instytucji kultury, NGO-sów i przedsiębiorców prowadzących działalność kulturalną.

Konsultacje potrwają do 3 września; uwagi można przesyłać drogą elektroniczną w wersji edytowalnej na adresy mailowe – dlasocka@mkidn.gov.plwswidzinski@mkidn.gov.pl.
O wypłatę świadczeń w ramach Funduszu Wsparcia Kultury mogą ubiegać się “podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca”. W tej kategorii samorządowe instytucje kultury mogą ubiegać się o wypłaty w wymiarze do 40 proc. utraconych przychodów z działalności statutowej oraz dodatkowej, zrealizowanych w analogicznym okresie roku 2019, a przedsiębiorcy (w tym firmy zajmujące się organizacją koncertów) i NGO-sy w wymiarze do 50 proc. przychodów utraconych ze sprzedaży biletów zrealizowanych w analogicznym okresie roku 2019.

Źródło:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-ws-funduszu-wsparcia-kultury