konsultacje

W imieniu Zespołu Konsultacyjnego, działającego przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na rzecz Projektu “Programy dla zmiany”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do konsultacji społecznych projektu założeń współpracy NGO z Ministerstwem Gospodarki. Konsultacje trwają do 10 września 2015 r.

 Konsultowany dokument składa się z dwóch części:

      1. Otwartych pytań o możliwy zakres i formy współpracy Ministerstwa Gospodarki z NGO, np. w kwestiach tworzenia polityk publicznych i aktów prawnych, patronatów czy komunikacji międzysektorowej (prosimy o odpowiedzi na pytania);
      2. Tekstu założeń do programu współpracy, czyli wypracowanego przez Zespół Konsultacyjny pomysłu na współpracę MG z organizacjami w 2016 roku.

Link do konsultowanego dokumentu znajduje się poniżej:
http://stacja-konsultacja.pl/konsultacja/94/zalozenia-do-programu-wspolpracy-ministerstwa-gospodarki-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2016.html