shutterstock 374801413

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ma 2017 rok. Termin składania uwag i propozycji do projektu programu upływa 6 października 2016 r.

Formularz opinii, ogłoszenie o konsultacjach oraz Projekt dostepne w naszej zakładce Konsultacje Społeczne TUTAJ.