shutterstock 374801413

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Termin składania uwag i propozycji do projektu programu upływa 9 października 2019 r.

Formularz opinii
Ogłoszenie o konsultacjach
Projekt Programu Współpracy na 2020 

Protokół z Konsultacji Społecznych