konkurs stempel

Zarząd województwa śląskiego ogłosił kolejne konkursy ofert.

 

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym” – Termin składania ofert: od 16-2-2017 do 17-3-2017

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2017 r. – Termin składania ofert: od 8-2-2017 do 1-3-2017