zjek

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Partnerami projektu, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw, realizuje coroczny ogólnopolski konkurs „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej”, mający na celu wyróżnienie podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.

Przyznane certyfikaty przyczyniają się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Jedna z kategorii konkursowych dedykowana jest samorządom szczebla gminnego i powiatowego, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

1. Kategorie konkursowe

W ramach tegorocznej – trzeciej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

a) Kategoria I. Debiut roku.
b) Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
c) Kategoria III. Sukces rynkowy.
d) Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.
e) Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

2. Pakiety wsparcia w ramach konkursu:

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV dedykowanych podmiotom ekonomii społecznej
w edycji 2020 przewidziano następujące wsparcie:

a) za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);
b) za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

Ponadto, w ramach wszystkich kategorii zarówno dla podmiotów ekonomii społecznej jak i samorządów przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe w postaci wyposażenia związanego z prowadzoną przez laureata działalnością oraz nagranie filmu promocyjnego (miejsca 1-3 w każdej kategorii).
W tegorocznej edycji dla wszystkich podmiotów certyfikowanych w każdej kategorii (z wyłączeniem laureatów) przygotowano dodatkowe wsparcie w postaci nagród rzeczowych – wyposażenia związanego z działalnością danego podmiotu ekonomii społecznej/samorządu.
W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I – IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one a celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.
Laureaci z kategorii I-IV otrzymają również możliwość udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID-19, nastąpi w roku 2021.

3. Zgłoszenia

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się
z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

 Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r.

4. Infolinia
Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać pod numerem telefonu (+48 22) 475 83 38; 505 577 384 (w godz. 9:00 – 14:00), bądź adresem mailowym: grzegorz.czerniawski@bgk.pl

5. Ogłoszenie wyników Konkursu

Z uwagi na skutki pandemii wywołanej COVID-19, ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w postaci relacji on-line m. in. na stronie internetowej www.znakjakosci.mrpips.gov.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej. 

Więcej informacji na temat konkursu znaleźć można na stronach:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/
https://www.facebook.com/DepartamentEkonomiiSpolecznejiSolidarnej/

Atlas dobrych praktyk 2018-2019