plakat

V Edycja konkursu wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Organizator: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy, Urząd Miejski w Sosnowcu
Partnerzy: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego profesora Adama Gierka
termin: 23 września 2015 r., godz. 10.00 – 12.30
miejsce: Plac Stulecia, Sosnowiec
Temat przewodni konkursu: partycypacja społeczna
Uczestnicy: drużyny (2 osobowe) reprezentujące sosnowieckie szkoły ponadgimnazjalne
(centra kształcenia zawodowego mogą wystawić więcej drużyn: dla każdej ze szkół osobno)
Zwycięzcy (2 osoby) otrzymają od posła do Parlamentu Europejskiego profesora Adama Gierka zaproszenie do odwiedzenia Brukseli w 2016 roku. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki od Urzędu Miejskiego.

PROGRAM:
1. SCENA PRZED CENTRUM INFORMACJI MIEJSKIEJ:
Konkurs wiedzy dla uczniów wg scenariusza przygotowanego przez Wyższą Szkołę Humanitas.
Pytania z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, partycypacji społecznej oraz konkurencje zręcznościowe.
Zadanie dla całej drużyny (dwuosobowy zespół, uczniowie dopingujący i nauczyciele): ułożenie hasła promującego aktywność obywatelską z dostępnych na kartonikach słów. Jury ocenia hasła na podstawie fotografii uczniów z ułożonym sloganem wykonanych w fotobudce.
Skład jury:
– Przedstawiciel/e władz miasta (1-2 osoby)
– p. Izabela Koczorowska (Biuro Posła do PE prof. A. Gierka)
– przedstawiciel WSH
Atrakcje dodatkowe:
– występ chóru studentów UTW przy WSH
– pokaz taneczny uczniów SP nr 10 w Sosnowcu
– losowanie kart wrzuconych do „Pudełka na pomysły” – wręczenie upominków dla autorów (mieszkańców miasta)
2. PODEST NAD SCENĄ: FOTOBUDKA.
Portret aktywnego obywatela.
– uczniowie biorący udział w konkursie (konkurencja dotycząca hasła)
– studenci UTW (hasło promujące aktywność obywatelską seniorów)
– przedstawiciele władz miasta / członkowie RM
– mieszkańcy.
Każda z osób pozuje do autoportretu w fotobudce z wybranym przez siebie słowem (lista
poniżej). Uczniowie i studenci przygotowują własne hasła np. : Inicjatywa łączy
społeczeństwo, zmieniaj Sosnowiec z nami etc. Jury przyznaje punkty na podstawie fotografii
Z pozostałych zdjęć pracownicy WRP przygotują swoje hasła, które zostaną wykorzystane na
stronie internetowej miasta do promocji konkursu, projektu CitiPart i budżetu
obywatelskiego.
Przykładowe hasła do fotobudki:
Zmieniaj # Miasto Sosnowiec Łączy Społeczeństwo
Razem Z nami Tolerancja Pokój Solidarność CitiPart
Aktywność Kreatywność Kreuj Wspieraj Rozwijaj Symbol like
Inicjatywa Partycypacja Dialog Inicjatywa Kierunek Zaangażowanie

Znak na fotkach: logo UE, Sosnowiec łączy
3. CHODNIK PRZED CIM.
Pudełko na pomysły.
Przez cały czas trwania konkursu na Patelni mamy ustawione „pudełko na pomysły”, do którego na specjalnych kartach mieszkańcy mogą wrzucać swoje pomysły jak ulepszyć miasto.
Po zakończeniu konkursu wylosujemy kilka kart, których autorzy dostaną drobne upominki od UM.
Pudełko będzie przez tydzień dostępne w CIM, później WRP wrzuci na stronę podsumowanie zgłoszeń mieszkańców.
4. PLAC STULECIA, OKOLICE BUDYNKU TIMKENA.
Skwer Obywatelski.
– stoisko SCOP – instruktaż zakładania organizacji pozarządowej, informacje o działających w mieście
NGO, promocja wolontariatu
– stoisko WRP – informacja dla mieszkańców dotycząca budżetu obywatelskiego
– stoisko WSH – promocja działalności Uniwersytetu III Wieku, Uniwersytetu Dziecięcego
5. CENTRUM INFORMACJI MIEJSKIEJ.
Café Obywatelska
1. Spotkanie seniorów – studentów Uniwersytetu III wieku (przygotowanie kart do Pudełka Pomysłów, stworzenie hasła z wykorzystaniem fotobudki, które zostanie zaprezentowane na scenie podczas konkurencji młodzieży) – poczęstunek kawowy.
2. Kawiarenka dla mieszkańców – możliwość bezpośredniego spotkania seniorów i mieszkańców z członkami Rady Miasta i/lub przedstawicielami UM (np. Pełnomocnik ds. Seniorów) .
Zaproszenie dla członków Rady Miasta wystosowane przez Prezydenta Miasta Sosnowca.
3. Przeniesienie Pudełka Pomysłów do CIM na okres 1 tygodnia.