836
Zadaniem uczestników konkursu plastyczno-literackiego “Śląskie. Dla Młodych spełnia marzenia” jest wykonanie – dowolną techniką – pracy plastycznej lub napisanie listu do Marszałka Województwa Śląskiego. Należy w nich przedstawić marzenia, pomysły, podpowiedzi, co dobrego dla dzieci i młodzieży może zrobić Samorząd Województwa Śląskiego przy wykorzystaniu Programu dla młodych. Uczestnik konkursu może przygotować jedną pracę. 
 

 

 

Będą one oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

Listy:                                              
I kat. – 7-10 lat 
II kat. – 11-14 lat
III kat. – 15-17 lat

Prace plastyczne:
I kat. – 4-6 lat
II kat. – 7-10 lat
III kat. – 11-14 lat
IV kat. – 15-17 lat

Prace powinny dostarczyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) organizacje pozarządowe w terminie do 30 listopada do Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, pokój 364). Warunkiem udziału w konkursie jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego, której wzór znajduje się w załączniku do regulaminu konkursu.

Na początku grudnia specjalni wysłannicy świętego Mikołaja odwiedzą autorów najciekawszych listów i prac plastycznych.

Celem „Programu dla młodych” jest zachęcenie młodzieży do angażowania się w życie publiczne, dlatego koncentruje się on na działaniach, mających inspirować młodych, pomagać im w budowaniu relacji z różnymi środowiskami. Ma on także wspierać młodych ludzi w zdobywaniu umiejętności, doświadczeń, odkrywaniu oraz pielęgnowaniu swoich pasji. Wśród propozycji, które wpisano w „Program” znalazły się m.in. mecenat dla młodych, Młodzieżowa Akademia Umiejętności, projekty współpracy z organizacjami pozarządowymi, środowiskiem seniorów, partnerami międzynarodowymi.

„Program dla młodych” został przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego w kwietniu tego roku, a jego realizacją zajmuje się Wydział Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego we współpracy z partnerami – instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami środowiska naukowego i artystycznego. Jego treść znajduje się na stronie https://mlodzi.slaskie.pl/content/program-dla-mlodych1

Regulanim Konkursu