3 kwietnia 2014 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska przy Legionów 9 odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „Moja mała ojczyzna – moje miejsce na ziemi”. Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Zagłębiowski Wyższej Szkoły Humanitas.

Konkurs miał na celu wzbudzić wśród uczniów szkół gimnazjalnych zainteresowanie własnym środowiskiem oraz wzmocnić poczucie przynależności i więzi z „małą ojczyzną”.
Z ramienia Instytutu Zagłębiowskiego WSH w jury zasiadała dr Katarzyna Walotek-Ściańska, natomiast CKZiU reprezentowali: dyrektor mgr inż. Jacek Górski, wicedyrektor mgr inż. Grażyna Marynka oraz polonistka Technikum nr 6 mgr Aleksandra Karwat.Zwycięzcy konkursu:
 
I miejsce -Anna Pruszowska- Gimnazjum nr 16
 
II miejsce -Paweł Jochymczyk-Gimnazjum nr 16
  
III miejsce- Natalia Stępień-Gimnazjum nr 16

Wyróżnienie-Wiktor Nogajczyk-Gimnazjum nr 1

Wyróżnienie -Arkadiusz Lacek – Gimnazjum nr 16

Organizatorki: B.Fulas, A.Karwat,A. Wiśniewska