Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych na konkurs
Moja mała ojczyzna – moje miejsce na ziemi. Celem konkursu jest przede wszystkim  wzmacnianie w uczniach poczucia przynależności i więzi z małą ojczyzną w związku z uzyskaniem przez Sosnowiec praw miejskich w 1902 r. oraz budzenie zainteresowania własnym środowiskiem. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu Sosnowca. Zgłoszenia składają wyłącznie nauczyciele – opiekunowie uczniów do dnia  30 marca 2014 r.  na adres:
technikum06@gmail.com z dopiskiem : Konkurs.

 

Plakat do pobrania tutaj