Koalicja „Razem Przeciwko Antysemityzmowi” zaprasza do wzięcia udziału w trzeciej edycji prestiżowego konkursu „Polska dla wszystkich”. Celem konkursu jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz wspieranie tolerancji dla różnorodności w naszym życiu. Konkurs skierowany jest do placówek i instytucji edukacyjnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz do wszystkich osób fizycznych, którym zależy na wsparciu idei wzajemnego szacunku w społeczeństwie Polskim.

W dotychczasowych edycjach konkursu wzięło udział prawie 200 organizacji z całej Polski. Dzięki inicjatywie kilku tysięcy uczestników zostały zrealizowane projekty rozpowszechniające równość i tolerancję dla różnorodności, będącej jedną z najcenniejszych wartości naszego społeczeństwa, którą należy wspierać i bronić.

Projekt „Polska dla wszystkich” powstał, by przedstawić genezę naszego kraju, w którym od wieków współistniały ze sobą różne kultury, religie i grupy etniczne przyczyniające się do zbudowania wspólnej ojczyzny. Dziś stanowią one bezcenną część polskiej historii i współczesności. Naczelnym założeniem konkursu Ministra Radosława Sikorskiego jest ochrona polskiej różnorodności i przesłanie naszej otwartości: „Polska nie jest tylko dla etnicznych Polaków, jest w niej dość miejsca dla wszystkich, którzy z Polską i polskością są historycznie związani.”

Przyłączcie się do konkursu już dziś! Przedstawcie, jak bliska jest Wam idea Polski tolerancyjnej, otwartej dla wszystkich oraz postawa obywatelskiego sprzeciwu wobec ideologii i zachowań o charakterze ksenofobicznym i rasistowskim.

Organizatorem konkursu jest Minister Spraw Zagranicznych. Konkurs realizowany jest w ramach działań Koalicji „Razem Przeciwko Antysemityzmowi”.

Projekty można zgłaszać do 15 paździenika 2013 .

Szczegóły konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeń: http://polskadlawszystkich.pl/

Kontakt: polskadlawszystkich@msz.gov.pl lub +48 606 414 721