ekonomia

W ramach projektu pn. „ Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  ogłoszony został konkurs:  „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”, którego celem jest nagrodzenie i kształtowanie wizerunku osób zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie śląskim.

Kandydatury mogą być zgłaszane przez: podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedstawiciele biznesu oraz osoby indywidualne.

Zgłoszeń kandydatów można dokonywać do 14 września 2018 r.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod linkiem:

https://es.rops-katowice.pl/zachecamy-do-udzialu-w-konkursie-przyjaciel-ekonomii-spolecznej-2018/