polska ukraina

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy (WFZ) informuje o możliwości aplikowania o środki na projekty wymiany młodzieży polskiej i ukraińskiej w ramach drugiej edycji konkursu ogłoszonego przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży. 

 W ramach konkursu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, seminaria, spotkania (w tym szkolenia) oraz projekty informacyjne. Celem projektów jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Wnioski składać mogą organizacje, których działalność skierowana jest do młodzieży – mogą być to organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (wnioskodawcami nie mogą być jednak podmioty komercyjne). Oprócz młodzieży uczestnikami projektów mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową. Polskie organizacje będą występować o uzyskanie wsparcia finansowego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (ukraińskie – do Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy).

Priorytety na rok 2017 to:

  • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych osób;
  • nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym;
  • wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej i branżowej;
  • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja  przedsiębiorczości i wolontariatu;
  • upowszechnianie wartości europejskich i doświadczeń współpracy euroatlantyckiej;

Wnioski można składać do 31 marca 2017 r.

Na dofinansowanie projektów przewidziano 3 800 000 zł.

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2017 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 czerwca, a 31 października. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków realizacji polsko-ukraińskich projektów współpracy młodzieży w 2017 r. są dostępne na stronie http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/ 

Referat  Współpracy WFZ także pozostaje do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o ewentualne dodatkowe informacje dotyczące aplikowania o środki w ww. konkursie.