rodzina

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nowy nabór w ramach otwartego konkursu ofert na projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe wspierające rodziny.

Termin składania ofert upływa 4 listopada.

 

Jest to trzecia tura konkursu „Po pierwsze Rodzina!”. O dotację mogą się ubiegać instytucje, które za dobro społeczne uznają trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny oraz ukierunkowane są na jego rozwój. Pod uwagę zostaną wzięte te projekty, które mają na celu wspieranie małżeństw jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i przygotowanie par do radzenia sobie z trudnościami czy konfliktami w życiu rodzinnym.

Aby wystartować w konkursie, trzeba mieć doświadczenie w działaniu na rzecz rodziny i zaprezentować projekt jednej, zrealizowanej już wcześniej inicjatywy. Wysokość dofinansowania wynosi od 50 000 zł do 1 500 000 zł, natomiast wkład własny nie jest wymagany.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-po-pierwsze-rodzina–iii-tura-nowa-szansa-jeszcze-w-tym-roku