Ruszył piętnasty konkurs o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warunkiem składania ofert w ramach konkursu jest posiadanie przez organizacje pozarządowe statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działalności na ich rzecz przez okres co najmniej 2 lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu). Wnioski składa się za pośrednictwem Generatora Wniosków do 15 października br.

 

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące następujących celów programowych:

  • cel programowy 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy,
  • cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
  • cel programowy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,
  • cel programowy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług,
  • cel programowy 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych,

Wszystkie niezbędne informację dotyczące Konkursu znaleźć można na stronie: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/2440,Ogloszenie-z-dnia-15-wrzesnia-2014-r-pietnastego-konkursu-o-zlecenie-realizacji-.html