113678331 jumping family

Ruszył otwarty konkurs ofert „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2020. Skupienie wspólnotowej aktywności na trosce o rodzinę jako fundamencie ładu społecznego, także w aspekcie demograficznym (zwiększenia dzietności do poziomu prostej zastępowalności pokoleń), poprzez upowszechnienie informacji, kompetencji oraz narzędzi, kształtujących dobrostan rodzin – to główne cele konkursu.

Termin składania ofert upływa 27 czerwca br.

Kto może otrzymać dofinansowanie:

Program jest adresowany do organizacji pozarządowych – stowarzyszeń i fundacji, organizacji kościelnych oraz spółdzielni socjalnych.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-po-pierwsze-rodzina-wystartowal-mozna-skladac-oferty