uw

Wojewoda Śląski zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 roku na akwenach usytuowanych na obszarze województwa śląskiego.

Rodzaj zadania, którego dotyczy konkurs: zapewnienie gotowości do udzielania pomocy oraz organizacja tej pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych w województwie śląskim. Na wsparcie realizacji tego zadania z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 roku Wojewoda Śląski przeznaczył kwotę w wysokości 55.000 zł, a maksymalna kwota dotacji to 80% całkowitych kosztów zadania publicznego.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych.

Termin składania ofert upływa w 21 dniu od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert (tj. od dnia 22 kwietnia 2020 roku, kiedy ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej).
Oferty można składać korespondencyjnie – przesyłając ofertę na adres: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert 2020 – Ratownictwo wodne”.

 

Szczegółowe informacje:
http://bip.katowice.uw.gov.pl/rzadowe/konkurs2020.html