konkurs

Konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Miasta Sosnowca pn.: „Organizacja i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym”

 Wzór oferty

Ogłoszenie

Zarządzenie