W imieniu Przewodniczącego Wysokiej Kapituły Zagłębiowskiej Nagrody „Humanitas” uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania kandydatów do tegorocznej XIV edycji Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas”. Laureat w kategorii Promocyjnej otrzyma pamiątkowy medal, dyplom oraz nagrodę pieniężną.

Organizacje pozarządowe mogą nominować osoby oraz instytucje zasłużone dla regionu zgodnie z wymogami regulaminowymi na karcie zgłoszeniowej (w załączniku) do 14 maja 2019 roku. Zgłoszenia należy przesłać na dołączonym formularzu pocztą tradycyjną na adres: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec (z dopiskiem: Zagłębiowska Nagroda „Humanitas”) lub e-mailowo na adres: piotr.celej@humanitas.edu.pl.

Nagrody zostaną wręczone w trakcie uroczystej Gali 6 czerwca (czwartek) 2019 roku w Sali Widowiskowo-Koncertowej „MUZA” w Sosnowcu, ul. Warszawska 2, godz. 17.00. W części artystycznej Gali wystąpi Pan Marian Opania. Część artystyczna Gali jest współfinansowana ze środków Gminy Sosnowiec.

Więcej na stronie http://www.humanitas.edu.pl/Zaglebiowska_Nagroda_Humanitas

 

Zgłaszanie kandydatow

Regulamin konkursu