zjek

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021:
https://www.znakjakosci.mrips.gov.pl/
Do 16 czerwca podmioty ekonomii społecznej mogą zgłaszać się do udziału w konkursie. Minister rodziny i polityki społecznej wyróżni również samorządy działające na rzecz budowania silnych społeczności lokalnych