Baner na tropie dzikich wysypisk smieci

Fundacja Zielona Perspektywa z Dąbrowy Górniczej ogłasza konkurs, w którym mogą wziąć udział organizacje ekologiczne. Uczestnicy konkursu muszą odnaleźć nielegalne wysypiska śmieci, udokumentować miejsce fotografią i złożyć ofertę konkursową. Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej specjalizującej się w tematyce dotyczącej ochrony środowiska, które zlokalizują nielegalne wysypiska śmieci na terenie miast: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Mysłowice i powiatu będzińskiego oraz usunięcie pięciu wysypisk na terenach w/w miast i powiatów.

Do zadań oferentów należeć będzie:

  • znalezienie 5 nielegalnych wysypisk śmieci na terenie miast: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Mysłowice i powiatu będzińskiego o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2 z wykluczeniem terenów prywatnych.
  • przygotowanie dokumentacji zdjęciowej własnym sprzętem fotograficznym znalezionych wysypisk śmieci oraz podanie dokładnej lokalizacji znalezionych wysypisk wraz z dokładnym opisem wybranych miejsc oraz uzasadnieniem dokonanego wyboru wysypiska. Koszty przygotowania dokumentacji do konkursu są po stronie oferentów.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, które zajmują się działalnością związaną z ochroną środowiska oraz mające zarejestrowaną działalność na terenie Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Mysłowic i powiatu będzińskiego.

Termin składania ofert upływa w dniu 10.11.2014 r. do godz. 10.00.

Oferty w zamkniętych opakowaniach należy złożyć w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tadeusza Kościuszki 25, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Regulamin oraz wzór oferty do pobrania http://ngo.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/20141027/391/na_tropie_dzikich_wysypisk_smieci.html