Szanowni Państwo,

z upoważnienia wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, p. Marcina Flaczyńskiego, w załączeniu przesyłam pismo zawierające prośbę o przekazanie działającym na Państwa terytorium lub innym znanym Państwu organizacjom pozarządowym informacji o konkursie na dofinansowanie projektów aktywizacji zawodowej.

Pismo

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, prośba o połączenie z Punktem Kontaktowym EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – tel. 32/757-33-11, e-mail: efs@wup-katowice.pl

Z wyrazami życzliwości

Karol Kobylarz