mPotega III edycja

W ramach ProgramumPotęga organizowane są dwa konkursy grantowe na realizację projektów edukacyjnych z zakresu matematyki. Projekty realizowane w ramach Programu skierowane są do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych lub uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych.

W III edycji Programu o granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz grupy nieformalne z całej Polski. 

 

Termin składania wniosków aplikacyjnych zakończy się 10 maja 2016 r. o godzinie 12:00.

Poniżej dostępne są regulaminy obu konkursów.

regulamin

więcej informacji tu