lokalnie

Konkurs na małe granty FIO w Województwie Śląskim. W ramach projektu Instytut Pracy i Edukacji wraz z partnerem – Instytutem Wyszehradzkim, jako Operatorzy – zorganizują konkurs mikrograntów o nazwie “Śląskie Lokalnie 2018-2019”.

Celem projektu jest rozwój młodych organizacji oraz grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego poprzez zorganizowanie konkursu grantowego, w ramach którego będą mogły pozyskać środki na realizację tych celów. Wszystkie projekty, który otrzymają dofinansowanie będą zmierzać do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych “Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020: tj. Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Cele szczegółowe: 1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych 2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych 3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych 4. Wzmocnienie potencjału III Sektora.​

Więcej informacji o projekcie TUTAJ