niepelnosprawni

Do 20 kwietnia można wysyłać zgłoszenia kandydatek do konkursu “Lady D”. Konkurs poświęcony kobietom niepełnosprawnym, które pomimo swoich dysfunkcji odniosły sukces w różnych dziedzinach życia. Tytuł honorowy “Lady D.” (z ang. Lady Disabled; Dama Niepełnosprawna) jest od 2002 r. przyznawany paniom, które dzielnie stawiając czoła przeciwnościom losu, odgrywają kluczową rolę w rozwoju naszego regionu. Wyróżnienie to kojarzone jest również z tragicznie zmarłą księżną Dianą, znaną z działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizatorem śląskiej edycji Regionalnego Konkursu Lady D. 2015 imienia Krystyny Bochenek jest Parlamentarna Grupa Kobiet reprezentowana przez poseł na Sejm RP Ewę Kołodziej, inicjatorem z kolei Marek Plura – poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych. Tytuł Lady D. to wyraz docenienia i wyróżnienia kobiet niepełnosprawnych, które aktywnie angażują się w rozwój województwa śląskiego oraz próba promowania ich postaw wśród wszystkich obywateli.

 

 Laureatkom konkursu zostaną wręczone dyplomy potwierdzające nadanie im tytułu honorowego Lady D. 2015 in Silesia w następujących kategoriach:

  • DOBRY START – kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 15 do 26 działających w różnych obszarach życia społecznego,
  • KULTURA I SZTUKA – kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki,
  • SPORT – kategoria dla kobiet działających w obszarze sportu,
  • ŻYCIE SPOŁECZNE – kategoria dla kobiet działających w organizacjach pozarządowych lub biorących udział w inicjatywach obywatelskich,
  • ŻYCIE ZAWODOWE – kategoria dla kobiet pracujących zawodowo;

Uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających nadanie tytułu honorowego Lady D. 2015 in Silesia laureatkom konkursu nastąpi do dnia 8 maja 2015 roku w Katowicach. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz wysyłania zgłoszeń na jeden z poniższych adresów:
Biuro poselskie posłanki na Sejm RP Ewy Kołodziej
ul. Krzywa 10/1 40-061 Katowice
e-mail ewa.kolodziej@sejm.pl

REGULAMIN KONKURSU (kliknij aby pobrać)