Zapraszamy do składania wniosków na projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku 2-8 lat mieszkających na terenach wiejskich w miejcowościach do 20 tys.mieszkańców. O dofinansowanie w wysokości 3-10 tys. złotych mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, biblioteki oraz ośrodki kultury z siedzibą w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Wnioski o dofinansowanie można składać do 10 września br. do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Fundacji BGK www.fundacjabgk.pl, w tym Regulamin konkursu.