Tu mieszkam tu zmieniam

Masz dobry pomysł, chcesz coś zmienić, poprawić, zorganizować? Teraz możesz działać! Najważniejszy jest pomysł, Bank Zachodni WBK pomoże Ci go zrealizować. Rozejrzyj się wokół siebie, obserwuj, poczuj się odpowiedzialny za wspólne dobro – za swoje osiedle, wieś, park, plac zabaw, szkołę, za przestrzeń, w której żyjesz… Może być jeszcze lepiej, ładniej, ciekawiej! Udział w konkursie może wziąć każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii… Innymi słowy, instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną.

 

 

MOŻLIWE OBSZARY WSPARCIA

 • zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości, funkcjonalności,
 • poprawa jakości życia
 • zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę
 • ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci,
 • upamiętnienie i popularyzacja postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko,
 • ochrona środowiska naturalnego
 • budowa wspólnot międzypokoleniowych
 • współpraca między organizacjami

 

KWOTY GRANTÓW

 • 20 000 zł – 15 nagród
 • 10 000 zł – 30 nagród
 • 5 000 zł – 100 nagród
 • 2 500 zł – 160 nagród

TERMIN ZGŁASZANIA POMYSŁÓW

Od 22 września do 23 listopada 2014 roku poprzez aplikację internetową dostępną na stronie www.fundacja.bzwbk.pl  
Ogłoszenie zwycięzców, którzy w ocenie specjalnie powołanej kapituły konkursu opracowali najlepsze projekty i otrzymają dofinansowanie w postaci grantu, odbędzie się 17 grudnia 2014 roku.

INTERNAUCI WYBIORĄ SWOICH FAWORYTÓW!

Jednocześnie od 8 do 14 grudnia 2014 roku internauci będą mogli wybierać projekty, które według nich przyniosą największą korzyść lokalnej społeczności. Ich faworyci z największą liczbą głosów zostaną wyróżnieni dodatkowymi nagrodami finansowymi w wysokości: 2 tys. zł, 3,5 tys. zł oraz 5 tys. zł.

Więcej na: http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/zasady.html