Fundacja Dzieci Niczyje ogłasza konkurs grantowy „Bezpieczne dzieciństwo” 2014/2015

Konkurs jest finansowany ze środków The VELUX Foundations  www.veluxfoundations.dk

Program „Bezpieczne dzieciństwo” promuje działania, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom.

 

O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trzech liniach programowych:

  1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie
  2. Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-6 lat)
  3. Pomoc dzieciom-ofiarom przestępstw i krzywdzenia

Termin składania wniosków: piątek, 11 lipca 2014 roku do godz. 15.00
Kwota dotacji: od 5 do 35 tysięcy złotych (min. 10% wkładu własnego)
Termin realizacji projektów w drugiej edycji: 1 października 2014 roku – 30 czerwca 2015 roku

Więcej informacji w  regulaminie konkursu .

Wnioski można składać wyłącznie przez generatory wniosków.

Aby wypełnić fomularz należy się zalogować. Jeżeli składali Państwo wnioski w poprzednich edycjach konkursu grantowego, mogą Państwo skorzystać z tego samego loginu i hasła jak w latach ubiegłych (na formularzu istnieje możliwość przypomnienia hasła). W przeciwnym razie po wyświetleniu formularza należy wybrać opcję zakładania nowego konta.

Formularz wniosku: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

Formularz wniosku: Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-6 lat)

Formularz wniosku: Pomoc dzieciom-ofiarom przestępstw i krzywdzenia

 

Kontakt do organizatora konkursu: 
Fundacja Dzieci Niczyje 
ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa
email: 
konkurs.grantowy@fdn.pl