pracownia talentow

Już po raz trzeci ruszył konkurs grantowy „Pracownia Talentów” Fundacji Tesco Dzieciom. Fundacja Tesco Dzieciom zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie grantowym! Pula nagród – 250 tys. zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów w obszarze edukacji dzieci i młodzieży. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie wymogów regulaminu konkursu, wypełnienie formularza wniosku (dostępny na stronie internetowej Fundacji), oraz przesłanie go na wskazany adres e-mail. Termin złożenia aplikacji upływa 31 sierpnia 2015 r.

Fundacja Tesco Dzieciom zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie grantowym! Pula nagród – 250 tys. zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów w obszarze edukacji dzieci i młodzieży.

Fundacja Tesco Dzieciom w tym roku obchodziła swoje trzecie urodziny. Od samego początku swojego istnienia, każdego dnia, dba o lepsze jutro polskich dzieci. Fundacja pomaga realizować wartościowe inicjatywy i projekty społeczne, a w swoich działań koncentruje się na pomocy dzieciom i młodzieży.

Z myślą o młodych ludziach organizujmy konkurs grantowy – „Pracownia Talentów”. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki na realizację długoterminowych projektów edukacyjnych trwających 9 miesięcy (od października 2015 do czerwca 2016). Maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. zł. Szansę na otrzymanie grantu mają organizacje, które przygotują ciekawy projekt dotyczące WALKI Z MARNOWANIEM ŻYWNOŚCI – edukowania dzieci i młodzieży nt. źródeł i przyczyn marnotrawienia żywności i walka z tym zjawiskiem.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie wymogów regulaminu konkursu, wypełnienie formularza wniosku (dostępny na stronie internetowej Fundacji), oraz przesłanie go na wskazany adres e-mail. Termin złożenia aplikacji upływa 31 sierpnia 2015 r.

Komisja konkursowa oceni wszystkie nadesłane aplikacje i przyzna środki na realizację tym, które otrzymają największą liczbę punktów. Laureatów konkursu poznamy na początku października 2015 r.

Więcej informacji o konkursie: www.fundacjatesco.pl