natura

 

Do 31 maja br. włącznie można zgłaszać swoje projekty na konkurs grantowy „Po stronie natury”. https://www.postronienatury.pl/konkursgrantowy/ Konkurs adresowany jest m.in. do organizacji pozarządowych.przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, publicznych i niepublicznych, a także do instytucji zajmujących się edukacją ekologiczną z terenu całej Polski. Projekt grantowy powinien odnosić się do jednego lub więcej tematów priorytetowych konkursu. Tematami priorytetowymi Konkursu Grantowego – edycja 2016 są: bioróżnorodność, deficyty wody, ze wskazaniem na rolę lasu / drzew w tej sferze,gatunki zagrożone (rośliny i zwierzęta),recykling / mądre zarządzanie zasobami surowców, odpowiedzialne korzystanie z zasobów przyrodniczych i odpowiedzialna turystyka.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie i realizacja działań, w formie projektu lub programu, zgodnych z celami konkursu i mieszczących się w jednej z dwóch kategorii:

a) Zaproś naturę do siebie – działania o charakterze edukacyjnym, które nie zakładają trwałych inwestycji np. warsztaty, seminaria, cykl zajęć lekcyjnych i terenowych, spotkania ze specjalistami, bezpośrednia obserwacja przyrody, działania o charakterze badawczym i doświadczalnym, itd. Działania w ramach kategorii Zaproś naturę do siebie mogą być dofinansowane w wysokości maksymalnie 5 000 złotych.

b) Małe formy ochrony przyrody – działania o charakterze edukacyjnym, które zakładają dodatkowo trwałe inwestycje np. prowadzenie działań edukacyjnych w oparciu o zbudowanie ścieżki edukacyjnej, wyszukiwanie drzew spełniających wymogi pomników przyrody, sadzenie drzew, stawianie tablic edukacyjnych o ekosystemach, tworzenie ścieżek zmysłów, odnawianie szlaków turystycznych, itd. Działania w ramach kategorii Małe formy ochrony przyrody mogą być dofinansowane w wysokości maksymalnie 10 000 złotych.

Regulamin oraz formularz wniosku grantowego z instrukcją wypełnienia można znaleźć na stronie programu Po stronie natury