Fundacja BGK ogłosiła kolejną edycję programu grantowego “Moja Mała Ojczyzna”. Celem programu Moja Mała Ojczyzna jest pobudzenie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego, kreowania otoczenia, poprawy estetyki, funkcjonalności, modernizacji.

Drodzy Grantobiorcy,

Wychodząc na przeciw Waszym oczekiwaniom informujemy o starcie kolejnej edycji programu grantowego Moja Mała Ojczyzna. Program cieszy się od lat bardzo dużą popularnością, co roku dostajemy wiele świetnych wniosków z całej Polski.

Dla kogo:

 • fundacje;
 • stowarzyszenia rejestrowe
  tzn. zarejestrowane w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego;
 • koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR;
 • jednostki samorządu terytorialnego (np. Gmina, miasto, powiat);
 • biblioteki publiczne;
 • domy kultury.

Na co:

 • poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców;
 • pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych – w formie np. tablicy, obelisku, izby pamięci;
 • działania proekologiczne – poprawa stanu środowiska naturalnego itp.;
 • wsparcie infrastruktury placówek oświatowych;
 • wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • zakup sprzętu i narzędzi związanych z prowadzonym Projektem.

Termin naboru: 26.04.2023 do 15.06.2023 do godz. 23:59
Kwota na jeden wniosek do 40 000,00 brutto
Ilość wniosków dofinansowanych: 60

Jeden wnioskodawca może zgłosić do konkursu tylko jeden wniosek.

Źródło: ngo.pl