tu i tam

Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych –“Bezpiecznie TU i TAM”

Polska Spółka Gazownictwa zaprasza do udziału w konkursie „Bezpiecznie tu i tam” na temat szerokorozumianego bezpieczeństwa. Granty w wysokości 10 000 złotych otrzymają organizacje które opracują najciekawsze projekty społeczne przyczyniające się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz do integracji i aktywizacji mieszkańców na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera regulamin konkursowy.

Składanie wniosków

Wnioski konkursowe przyjmowane są elektronicznie. Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy w formacie Word oraz przesłać jego skan na adres bezpiecznie@psgaz.pl. Szablon formularza w formacie Word dostępny jest tutaj
  • wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy online

Wniosek zgłoszeniowy online nie zapisuje kopii roboczych. W pierwszym kroku proszę uzupełnić dane w szablonie Word, a następnie wprowadzić wszystkie dane do formularza online.

Do udziału w konkursie wymagana jest akceptacja regulaminu oraz zgody związane z przetwarzaniem danych osobowych (na końcu wniosku online).

Na wnioski czekamy do 30 czerwca 2015 r.

Szczegóły na stronie  (kliknij tutaj)http://miedzychod.pl/aktualnosci/konkurs-grantowy-dla-organizacji-pozarzadowych-bezpiecznie-tu-i-tam.html