fund.dn

Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do udziału w programie „Bezpieczne dzieciństwo”. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.Konkurs jest finansowany ze środków The VELUX Foundations www.veluxfoundations.dk Program „Bezpieczne dzieciństwo” promuje działania, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trzech liniach programowych:

 

  • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie,
  • Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-6 lat),
  • Pomoc dzieciom-ofiarom przemoc 

Termin składania wniosków: piątek, 3 lipca 2015 roku do godz. 15.00.

Kwota dotacji: od 5 do 35 tysięcy złotych (min. 10% wkładu własnego).

Termin realizacji projektów: 1 października 2015 roku – 30 czerwca 2016 roku.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Wnioski można składać wyłącznie przez generatory dostępne w zakładkach właściwych dla każdej z linii programowych.

Organizator:Fundacja Dzieci Niczyje

Adres: Katowicka 31, 03-932 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.: 22 616 02 68

Faks: 22 616 02 68, 22 616 03 14

E-mail:konkurs.grantowy@fdn.pl

www http://www.fdn.pl

Źródło www.ngo.pl