Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o ogłoszeniu kolejnej edycji organizowanego przez Wojewodę Śląskiego konkursu na najaktywniejszego seniora w województwie śląskim.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wyróżnionych ze względu na płeć, w wyniku których laureaci otrzymają tytuły „Aktywnej seniorki” oraz „Aktywnego seniora”.
Kandydaci powinni mieć ukończone 60 lat i wyróżniać się swoim działaniem na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej.

Konkurs adresowany jest do osób fizycznych (grup osób), organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz instytucji publicznych z terenu województwa śląskiego.

Zgłoszeń konkursowych dokonywać należy do 07.10.2022 r. poprzez odpowiedni formularz, stanowiący załącznik do regulaminu konkursowego (załącznik nr 1) wraz z podpisanym formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników (załącznik nr 2) oraz oświadczenie kandydata o ukończeniu 60 lat.

Wszystkie załączniki wraz z regulaminem dostępne są poniżej:

REGULAMIN KONKURSU AKTYWNY SENIOR 2022

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu Aktywny Senior 2022

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu Aktywny Senior 2022

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu Aktywny Senior 2022

Powyższe materiały udostępnione zostały również na stronie:  https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/najaktywniejszy-senior-wojewodztwa-slaskiego-poszukiwany-1