11173349 10155695173290556 3802836812975699880 n

Zapraszamy organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz ochroną praw osób doświadczających przemocy i dyskryminacji, szczególnie ze względu płeć i orientację seksualną, do składania wniosków w konkursie dotacyjnym. Wnioski o dotacje Fundacja Batorego przyjmuje do 15 lipca 2016.

O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, których podstawowym obszarem działania jest przeciwdziałanie dyskryminacji.

Więcej informacji TUTAJ.

Strona główna Fundacji Batorego: www.batory.org.pl