zegar czas

KONFERENCJA ŚLĄSKIE MIASTA DLA MŁODZIEŻY
„Wzmacnianie sprawczości i wspólnotowości jako odpowiedź na kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”

Katowice, 29 maja 2023 roku
Muzeum Śląskie w Katowicach,
sala audytoryjna

 

Zapraszamy Państwa na konferencję której celem jest:
– wspieranie odporności psychicznej dzieci i młodzieży w obecnych czasach,
– budowanie sieci współpracy na rzecz dzieci i młodzieży, poprzez wymianę doświadczeń w zakresie stosowania skutecznych narzędzi wspierania odporności psychicznej dzieci i młodzieży oraz ich poczucia sprawczości i wspólnotowości w gminach/szkołach/społecznościach lokalnych,
– dopuszczenie młodzieży do głosu i zaangażowanie jej w działania na rzecz młodzieży,
– realizowanie postanowień edukacji dla pokoju.

ORGANIZATOR:
Fundacja Pomocy Dzieciom Ulica

 

Szczegóły w załączniku: KONFERENCJA ŚLĄSKIE Miasta dla Młodzieży