images

Dobiega końca druga edycja projektu „Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu – gest miłości dla Twojego dziecka”, realizowanego przez Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog” z Dąbrowy Górniczej. Podstawowym celem projektu było upowszechnienie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych, szczególnie w rodzinach zagrożonych rozpadem, ze zwróceniem uwagi na potrzeby dzieci. Projekt był współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.

We współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Górniczej oraz Urzędami Miast objętych projektem odbędzie się konferencja podsumowująca dwuletni projekt dot. alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. Swój udział jako prelegenci potwierdzili m.in. Krzysztof Kuchciak – prokurator w stanie spoczynku, SSR Rafał Cebula – Sędzia Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, Joanna Piórkowska – mediator z Polskiego Centrum Mediacji oddział w Gliwicach i Halina Kuraś – Kierownik Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej ul. T. Kościuszki 25 w dniu 21 czerwca br. w godz. 14.00 -18.00.
Zaprasza Prezes CKiM „Dialog” – Monika Górska.