Komisja Europejska pyta o opinie w sprawie crowdfundingu
 

Komisja Europejska rozpoczęła 3 października 2013 konsultacje publiczne na temat crowdfundingu (finansowania społecznościowego) i zaprasza do dzielenia się opinią na temat korzyści, ryzyk i propozycji ewentualnych ram prawnych, które pozwoliłyby na rozwój tej formy finansowania. Konsultacja obejmuje wszystkie formy crowdfundingu: od darowizn i nagród do inwestycji finansowych. Konsultacje potrwają do 31 grudnia 2013 roku.
 

Wszyscy są zaproszeni do komentowania, każdy może wypełnić odpowiedni kwestionariusz on-line na stronie .

Komisja w krótkim dokumencie opisuje, czym jest crowdfunding i dlaczego chce tę kwestię skonsultować z interesariuszam i. Konsultacje potrwają do 31 grudnia 2013 roku.

Sytuacja w Polsce – nowa ustawa o zbiórkach publicznych ułatwi pewne formy crowdfundingu

W Sejmie trwają właśnie prace nad nową ustawą o zbiórkach publicznych, która powstała w toku licznych konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Projekt po pierwszym czytaniu trafił teraz do komisji sejmowych. Ustawa ta dereguluje zbiórki prowadzone przez przelewy na konto np. w internecie, tam gdzie jest ślad po przepływie środków, znikną więc wcześniejsze wątpliwości interpretacyjne, czy taka forma zbierania środków finansowych jest zbiórką publiczną. To w dużym stopniu ułatwi rozwój crowdfundingu społecznościowego w Polsce.

Jednak tam, gdzie zbiera się środki w celach inwestycyjnych, mogą obowiązywać przepisy regulujące inwestycje finansowe. W MAC na bieżąco śledzimy rozwój crowdfundingu inwestycyjnego i ewentualne ułatwienia dla takich form inwestycji, jakie wprowadzają inne kraje. Według ekspertów przedwczesne regulowanie takich zjawisk jak crowdfunding inwestycyjny może prowadzić do tworzenia nowych barier i wstrzymywać innowacje.

Zachęcamy, by zabrać głos w konsultacjach Komisji Europejskiej, a jeśli mają Państwo opinie dotyczące funkcjonowania crowdfundingu w Polsce, zachęcamy, by się z nami nimi podzielić.