SANTANDER fundacja TMTZ bez san

Fundacja Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego po raz piąty ogłasza nabór wniosków do ogólnopolskiego konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

W tegorocznej edycji 68 najlepszych projektów może liczyć na dofinansowanie o łącznej wartości 500 tysięcy złotych.

Zachęcamy do zgłaszania inicjatyw, których celem jest podniesienie poziomu życia i funkcjonowania w lokalnych społecznościach oraz integrację tych środowisk poprzez realizację wspólnych pomysłów.

Mogą one dotyczyć wielu aspektów m.in. tworzenia i wyposażenia bibliotek, domów kultury, placów zabaw, boisk, parków i innych. Ważne by projekt miał miejsce w przestrzeni publicznej i był dostępny dla wszystkich. Konkurs promuje działania na rzecz ochrony środowiska, pogłębiania więzi lokalnych oraz integracji międzypokoleniowej.

Jury doceni szczególnie inicjatywy angażujące dużą grupę mieszkańców, którym zależy na zmianie i chcą poświęcić swój czas na wspólne działania.

Autorami wniosków mogą być organizacje, które posiadają zdolność prawną i działają w lokalnym środowisku. Należą do nich m.in.: szkoły, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego czy nawet jednostki ochotniczej straży pożarnej.

Pomysł może zgłosić każdy! Musi tylko namówić jedną z wyżej wymienionej instytucji do współpracy i złożenia takiego wniosku. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.

Wnioski złożone przez osoby indywidualne oraz podmioty komercyjne nie będą rozpatrywane.

Wysokość grantów

Przeznaczyliśmy 500 tysięcy złotych na dofinansowanie 68 najciekawszych projektów:

20 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych
30 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 7 000 złotych
18 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 000 złotych
Projekty można zgłaszać w terminie od 24 maja do 1 lipca 2019 r. przez aplikację internetową.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 września 2019 r.

Zapraszamy do udziału !

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”